نکات کلیدی در تربیت فرزندان

 • به فرزند خود برچسب نزنیم.
 • او را با فرزندان دیگر مقایسه نکنیم.
 • بیش از حد توان فرزند، از او انتظار نداشته باشیم.
 • طبیعت فرزند خود را از او نفی نکنیم.
 • از حمایت بیش از حد او بپرهیزیم.
 • به جای او تصمیم نگیریم.
 • از احساس دلسوزی، ترحم و مداخله ی حمایت گرایانه پرهیز کنیم.
 • از محکوم کردن او در نزد دیگران به ویژه همسالان اجتناب کنیم.
 • همه ی خواسته ها و توقعات فرزند خود را برآورده نکنیم.
 • تاحد امکان او را تنبیه بدنی نکنیم.
 • از کلمات توهین آمیز و سبک پرهیز کنیم.
 • حس انتقام و کینه توزی را به او القا نکنیم.
 • قوانین و مقررات مدرسه را نزد او به تمسخر نگیریم.
 • مشکلات عاطفی فرزندمان را نزد او بیان نکنیم.
 • از پاداش هایی که جنبه رشوه و باج خواهی دارند، پرهیز کنیم.
 • از آموزش های زودرس و یا دیررس، به ویژه در مسائل جنسی، به فرزند پرهیز کنیم.
 • ازسرکوب نیازهای فرزند، خودداری کنیم.
 • با همه فرزندان خود به روش یکسان برخورد نکنیم و انتظار یکسان نداشته باشیم.
 • در برابر فرزند، از نزاع و درگیری بین خود و همسرمان خودداری کنیم.
 • از یاری کردن دائمی فرزند، در انجام تکالیف درسی پرهیز نماییم.
 • از جهت دادن و برجسته کردن استعدادهای خاص او، زودتر از موعد خودداری کنیم.
 • از مراقبت های وسواسی و ذره بینی او جدا خودداری کنیم.
 • از صدای بلند و فریاد برای تربیت او استفاده نکنیم.
 • از تذکر و نصیحت های زیاد بپرهیزیم.
 • در مسیر تعلیم و تربیت فرزندمان عجله نکنیم. ستون های خیمه تربیت، صبر است و صبر است و صبر.
 • بدون هیچ چشمداشتی، به آن ها محبت کنیم.
 • کاری کنیم که فرزندمان احساس موفقیت و ارزشمندی داشته باشد.
 • آن ها را در محرومیت های مصلحتی قرار دهیم.
 • سعی نکنیم او را شبیه دیگران سازیم.

منبع: تربیت دل پذیر، دل تربیت پذیر/دکتر محمد حسن رادمنش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

در قسمت وبگاه لطفا شماره تماس یا ایمیل خود را وارد کنید.

اسکرول به بالا